Hiệp sĩ bắt cướp không chính danh và quá nhiều rủi ro

Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong vào ngày 13.5.2018. Ảnh: Trường Sơn
Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong vào ngày 13.5.2018. Ảnh: Trường Sơn
Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong vào ngày 13.5.2018. Ảnh: Trường Sơn
Lên top