Hiện tượng Quảng Ninh, điển hình cần nhân rộng

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng lên nhận cúp quán quân PCI 2019. Ảnh: Đỗ Phương
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng lên nhận cúp quán quân PCI 2019. Ảnh: Đỗ Phương
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng lên nhận cúp quán quân PCI 2019. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top