Hiến đất mở hẻm, cho đi và nhận về…

Nhiều hộ dân ở Quận 3 (TP.HCM) sẵn sàn đập công trình liên quan nhà ở của mình để nhường đất mở rộng hẻm (ảnh: LDO).
Nhiều hộ dân ở Quận 3 (TP.HCM) sẵn sàn đập công trình liên quan nhà ở của mình để nhường đất mở rộng hẻm (ảnh: LDO).
Nhiều hộ dân ở Quận 3 (TP.HCM) sẵn sàn đập công trình liên quan nhà ở của mình để nhường đất mở rộng hẻm (ảnh: LDO).
Lên top