Hãy xem chuyện xin nghỉ việc của ông Võ Minh Lợi là bình thường

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ. Ảnh: P.V
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ. Ảnh: P.V
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ. Ảnh: P.V
Lên top