Hãy treo lá cờ đỏ sao vàng ấy ở công trường, hầm mỏ, nhà máy...

Rợp trời cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Ngô Phong.
Rợp trời cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Ngô Phong.
Rợp trời cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Ngô Phong.