Hãy trao cho GS Trương Nguyện Thành một chữ “quyền”

TS Trương Nguyện Thành - Ảnh nhân vật cung cấp
TS Trương Nguyện Thành - Ảnh nhân vật cung cấp
TS Trương Nguyện Thành - Ảnh nhân vật cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top