Hãy tiếp sức bảo vệ rừng Tây Nguyên khỏi bị tàn phá

Rừng Tây Nguyên bị "xẻ thịt" từng ngày Ảnh: Phan Tuấn
Rừng Tây Nguyên bị "xẻ thịt" từng ngày Ảnh: Phan Tuấn
Rừng Tây Nguyên bị "xẻ thịt" từng ngày Ảnh: Phan Tuấn
Lên top