Hãy thương lấy người trồng hoa, nuôi cá

Tết năm nay sẽ là cái tết không ít khó khăn cho bà con nông dân, do dịch bệnh và do sức mua đã yếu đi rất nhiều (Phong toả ở Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL/LĐO)
Tết năm nay sẽ là cái tết không ít khó khăn cho bà con nông dân, do dịch bệnh và do sức mua đã yếu đi rất nhiều (Phong toả ở Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL/LĐO)
Tết năm nay sẽ là cái tết không ít khó khăn cho bà con nông dân, do dịch bệnh và do sức mua đã yếu đi rất nhiều (Phong toả ở Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL/LĐO)
Lên top