Hãy “mời” bằng được họ đến tòa

76/91 người được triệu tập tới phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La đã đồng loạt vắng mặt.
76/91 người được triệu tập tới phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La đã đồng loạt vắng mặt.
76/91 người được triệu tập tới phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La đã đồng loạt vắng mặt.
Lên top