Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hãy dành một ngày khai trường trọn vẹn cho các em