Hãy cấm bay như ông Đinh Việt Thắng tuyên bố!

Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Lên top