Hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, đồ đệ

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Công ty CP Hợp Lực. Ảnh: Zing.vn
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Công ty CP Hợp Lực. Ảnh: Zing.vn
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Công ty CP Hợp Lực. Ảnh: Zing.vn
Lên top