Hành động khiến cả thế giới coi thường

Trung Quốc đã đưa giàn khoan 981 trở lại biển Đông tuần qua.
Trung Quốc đã đưa giàn khoan 981 trở lại biển Đông tuần qua.
Trung Quốc đã đưa giàn khoan 981 trở lại biển Đông tuần qua.
Lên top