Hàng loạt quan chức "chúa Chổm" bị kỷ luật: Nhưng rồi thì sao!

Yên Định nổi tiếng vì huyện uỷ, uỷ ban "nợ miệng" hơn 50 tỉ, nổi tiếng vì đang nợ lại muốn xây tượng đài 20 tỉ cho... nhiệm kỳ sau. Và hôm qua, nổi tiếng vì mấy nhiệm kỳ quan chức bị kỷ luật. Ảnh: QD/LĐO
Yên Định nổi tiếng vì huyện uỷ, uỷ ban "nợ miệng" hơn 50 tỉ, nổi tiếng vì đang nợ lại muốn xây tượng đài 20 tỉ cho... nhiệm kỳ sau. Và hôm qua, nổi tiếng vì mấy nhiệm kỳ quan chức bị kỷ luật. Ảnh: QD/LĐO
Yên Định nổi tiếng vì huyện uỷ, uỷ ban "nợ miệng" hơn 50 tỉ, nổi tiếng vì đang nợ lại muốn xây tượng đài 20 tỉ cho... nhiệm kỳ sau. Và hôm qua, nổi tiếng vì mấy nhiệm kỳ quan chức bị kỷ luật. Ảnh: QD/LĐO
Lên top