Hàng hóa được cung ứng, shipper được hoạt động dân sẽ ở yên một chỗ

TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện. Ảnh: Tú Phúc
TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện. Ảnh: Tú Phúc
TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện. Ảnh: Tú Phúc
Lên top