Hạn chế nói ngọng, nói lắp e khó lắm

Cán bộ Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng địa phương, không nói ngọng, nói lắp, nói trống không. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Đại đoàn kết
Cán bộ Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng địa phương, không nói ngọng, nói lắp, nói trống không. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Đại đoàn kết