Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hạn chế điều động giáo viên đi tiếp khách