Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hai thông điệp - Một chữ “Đồng”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO
Lên top