Hai Chủ tịch phường ở Đà Lạt dùng chất kích thích gì?

Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Lên top