Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai câu hỏi gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn qua các năm gần đây. Đồ họa: Vietnamnet.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn qua các năm gần đây. Đồ họa: Vietnamnet.