Hai câu hỏi gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn qua các năm gần đây. Đồ họa: Vietnamnet.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn qua các năm gần đây. Đồ họa: Vietnamnet.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn qua các năm gần đây. Đồ họa: Vietnamnet.
Lên top