Hai ba chục tuổi đứng tên tài sản nghìn tỉ là con của "bố" nào rồi

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí trình bày Tờ trình. Ảnh QH
Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí trình bày Tờ trình. Ảnh QH
Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí trình bày Tờ trình. Ảnh QH
Lên top