Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh phản đối “tour du lịch Formosa” là đúng!