Hà Nội vội hay không vội?

Người dân tham gia làm sân chơi tại Hồng Hà 1, Hà Nội với kinh phí sửa chữa thay mới từ quỹ cộng đồng của Think Playgrounds. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân tham gia làm sân chơi tại Hồng Hà 1, Hà Nội với kinh phí sửa chữa thay mới từ quỹ cộng đồng của Think Playgrounds. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân tham gia làm sân chơi tại Hồng Hà 1, Hà Nội với kinh phí sửa chữa thay mới từ quỹ cộng đồng của Think Playgrounds. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top