Hà Nội hoả tốc cho học sinh đi học từ 22.11: Nói vậy nhưng chẳng phải

Học sinh đi học trở lại giờ không chỉ là một mong muốn, một mơ ước mà đang tạo ra những áp lực xã hội rất lớn cần giải toả. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh đi học trở lại giờ không chỉ là một mong muốn, một mơ ước mà đang tạo ra những áp lực xã hội rất lớn cần giải toả. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh đi học trở lại giờ không chỉ là một mong muốn, một mơ ước mà đang tạo ra những áp lực xã hội rất lớn cần giải toả. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top