Hà Nội cấm xe máy: Nói nhiều rồi, làm thật đi!

Hà Nội thường xuyên tắc đường. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội thường xuyên tắc đường. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội thường xuyên tắc đường. Ảnh: Tô Thế
Lên top