Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng - đã cấp cứu thì phải thần tốc

Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Ảnh Trần Lưu
Lên top