Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữa hai vụ bảo mẫu bạo hành

Một bảo mẫu dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ em tại trường mầm non thư thục Mầm Xanh, Q.12. Ảnh cắt từ clip: Tuổi Trẻ.
Một bảo mẫu dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ em tại trường mầm non thư thục Mầm Xanh, Q.12. Ảnh cắt từ clip: Tuổi Trẻ.