Giữa đỉnh dịch nhưng không thể mua máy xét nghiệm COVID-19

Từ việc mua sắm ào ạt, giá cả mỗi nơi một phách, việc mua máy xét nghiệm COVID-19 giờ lại như đóng băng (ảnh minh họa).  Ảnh: Trọng Khoa
Từ việc mua sắm ào ạt, giá cả mỗi nơi một phách, việc mua máy xét nghiệm COVID-19 giờ lại như đóng băng (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Khoa
Từ việc mua sắm ào ạt, giá cả mỗi nơi một phách, việc mua máy xét nghiệm COVID-19 giờ lại như đóng băng (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Khoa
Lên top