Giữ nguồn công nhân tại chỗ, mời người lao động quay trở lại

Doanh nghiệp mong muốn người lao động được tiêm vaccine để họ yên tâm sản xuất. Trong ảnh: Lô vaccine vừa về Việt Nam ngày 10.8. Ảnh: Bộ Y tế
Doanh nghiệp mong muốn người lao động được tiêm vaccine để họ yên tâm sản xuất. Trong ảnh: Lô vaccine vừa về Việt Nam ngày 10.8. Ảnh: Bộ Y tế
Doanh nghiệp mong muốn người lao động được tiêm vaccine để họ yên tâm sản xuất. Trong ảnh: Lô vaccine vừa về Việt Nam ngày 10.8. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top