Giọt nước mắt ngày GS Nguyễn Anh Trí "cáo lão về quê"

GS Nguyễn Anh Trí chia tay các bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.  Ảnh: VOV
GS Nguyễn Anh Trí chia tay các bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: VOV