Giờ cây cổ thụ cũng... đi lạc, và sau vợ thì là tại chị vợ tôi

Ngót nửa tấn hàng lậu thu giữ ở nhà một thượng tá biên phòng, và sau đó ông giải thích bản thân không biết gì, của chị vợ gửi, và vừa trách vợ sáng nay. Ảnh: Vũ Tiến
Ngót nửa tấn hàng lậu thu giữ ở nhà một thượng tá biên phòng, và sau đó ông giải thích bản thân không biết gì, của chị vợ gửi, và vừa trách vợ sáng nay. Ảnh: Vũ Tiến
Ngót nửa tấn hàng lậu thu giữ ở nhà một thượng tá biên phòng, và sau đó ông giải thích bản thân không biết gì, của chị vợ gửi, và vừa trách vợ sáng nay. Ảnh: Vũ Tiến
Lên top