Gìn giữ huyết mạch

Thủ tướng vừa yêu cầu không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hoạt động vận tải hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong ảnh: Cảnh đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh tháng 3.2020. Ảnh: TP.
Thủ tướng vừa yêu cầu không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hoạt động vận tải hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong ảnh: Cảnh đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh tháng 3.2020. Ảnh: TP.
Thủ tướng vừa yêu cầu không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hoạt động vận tải hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong ảnh: Cảnh đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh tháng 3.2020. Ảnh: TP.
Lên top