Giấy "thông hành vaccine" để cấp cứu ngành du lịch dịch vụ

Cần giấy "thông hành vaccine" để cấp cứu ngành du lịch dịch vụ Ảnh: VNA
Cần giấy "thông hành vaccine" để cấp cứu ngành du lịch dịch vụ Ảnh: VNA
Cần giấy "thông hành vaccine" để cấp cứu ngành du lịch dịch vụ Ảnh: VNA
Lên top