Giấy phép: Từ cái vệ sinh của dân tới tòa nhà chọc trời của đại gia

Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.
Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.
Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.
Lên top