Giấy đi đường ở Đà Nẵng - "cháy thành vạ lây"

Mẫu giấy đi đường liên tục được thay đổi đang gây khó cho doanh nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: PV
Mẫu giấy đi đường liên tục được thay đổi đang gây khó cho doanh nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: PV
Mẫu giấy đi đường liên tục được thay đổi đang gây khó cho doanh nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: PV
Lên top