Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Chăm sóc trẻ mầm non chỉ phù hợp với những giáo viên trẻ, không phù hợp với những giáo viên trên dưới 60 tuổi. Ảnh Hải Nguyễn
Chăm sóc trẻ mầm non chỉ phù hợp với những giáo viên trẻ, không phù hợp với những giáo viên trên dưới 60 tuổi. Ảnh Hải Nguyễn
Chăm sóc trẻ mầm non chỉ phù hợp với những giáo viên trẻ, không phù hợp với những giáo viên trên dưới 60 tuổi. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top