Giáo dục Việt Nam không thể đi ngược chiều với thế giới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Lên top