Giảm tiền điện cho hộ gia đình: Cần làm gấp, làm nhanh

Người dân chờ một gói hỗ trợ về giá điện lần 4. Ảnh NH
Người dân chờ một gói hỗ trợ về giá điện lần 4. Ảnh NH
Người dân chờ một gói hỗ trợ về giá điện lần 4. Ảnh NH
Lên top