Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: “Ngon nhưng không dễ ăn”

Nữ công nhân Phạm Ngọc Hiệp phải chờ đợi thêm 3 năm mới đủ tuổi để hưởng mức lương hưu 2,7 triệu đồng sau 24 năm lao động, trong đó 15 năm lao động nặng nhọc đến suy giảm 61% sức khoẻ. Ảnh: Nam Dương
Nữ công nhân Phạm Ngọc Hiệp phải chờ đợi thêm 3 năm mới đủ tuổi để hưởng mức lương hưu 2,7 triệu đồng sau 24 năm lao động, trong đó 15 năm lao động nặng nhọc đến suy giảm 61% sức khoẻ. Ảnh: Nam Dương
Nữ công nhân Phạm Ngọc Hiệp phải chờ đợi thêm 3 năm mới đủ tuổi để hưởng mức lương hưu 2,7 triệu đồng sau 24 năm lao động, trong đó 15 năm lao động nặng nhọc đến suy giảm 61% sức khoẻ. Ảnh: Nam Dương
Lên top