Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh ĐT
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh ĐT
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh ĐT
Lên top