Giảm lãi suất kiểu “thoa dầu gió”

Một doanh nghiệp thuỷ sản từ chối được giảm lãi, vì mức giảm lãi suất 0,1-0,2% quá nhỏ, "nhận chi cho mang tiếng". (Ảnh minh hoạ/Nhật Hồ)
Một doanh nghiệp thuỷ sản từ chối được giảm lãi, vì mức giảm lãi suất 0,1-0,2% quá nhỏ, "nhận chi cho mang tiếng". (Ảnh minh hoạ/Nhật Hồ)
Một doanh nghiệp thuỷ sản từ chối được giảm lãi, vì mức giảm lãi suất 0,1-0,2% quá nhỏ, "nhận chi cho mang tiếng". (Ảnh minh hoạ/Nhật Hồ)
Lên top