Giảm kẹt xe ở quận Gò Vấp: Triệt để ứng dụng công nghệ 4.0

Người dân quận Gò Vấp, Thủ Đức, người dân tỉnh Bình Dương xếp hàng dài đi qua đoạn quận Gò Vấp để đến nơi làm. Ảnh LDO
Người dân quận Gò Vấp, Thủ Đức, người dân tỉnh Bình Dương xếp hàng dài đi qua đoạn quận Gò Vấp để đến nơi làm. Ảnh LDO
Người dân quận Gò Vấp, Thủ Đức, người dân tỉnh Bình Dương xếp hàng dài đi qua đoạn quận Gò Vấp để đến nơi làm. Ảnh LDO
Lên top