Giám đốc Sở chơi golf giữa mùa dịch: Không chỉ cách ly mà cần cách chức

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Lên top