Giám đốc BV Tâm thần T.Ư I quay lại làm việc: Lỗi như voi, xử như kiến

6 kg ma tuý bị thu giữ trong bệnh viện, ông Giám đốc nói không biết, tự nhận "khiển trách" và vừa quay trở lại tiếp tục điều hành bệnh viện. Ảnh: CACC
6 kg ma tuý bị thu giữ trong bệnh viện, ông Giám đốc nói không biết, tự nhận "khiển trách" và vừa quay trở lại tiếp tục điều hành bệnh viện. Ảnh: CACC
6 kg ma tuý bị thu giữ trong bệnh viện, ông Giám đốc nói không biết, tự nhận "khiển trách" và vừa quay trở lại tiếp tục điều hành bệnh viện. Ảnh: CACC
Lên top