Giảm bớt gánh nặng “nuôi” cán bộ nhà nước

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết: Theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000 - 150.000 người, thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết: Theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000 - 150.000 người, thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết: Theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000 - 150.000 người, thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người (Ảnh: NB)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top