Giảm biên chế với tinh thần mới

Ảnh minh họa, nguồn: tes.co.
Ảnh minh họa, nguồn: tes.co.