Giải ngân vốn đầu tư công phải quyết liệt như chống dịch

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH
Lên top