Giải cứu hành tím cho nông dân không chỉ bằng lòng từ thiện

Hành tím Vĩnh Châu với giá từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg mua tại rẫy, tất cả người trồng đều có lãi cao. Ảnh: Nhật Hồ
Hành tím Vĩnh Châu với giá từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg mua tại rẫy, tất cả người trồng đều có lãi cao. Ảnh: Nhật Hồ
Hành tím Vĩnh Châu với giá từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg mua tại rẫy, tất cả người trồng đều có lãi cao. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top