Giải cứu... “bãi cỏ bò gặm dở”

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Australia. Ảnh: Hoài Thu
Mặt cỏ sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Australia. Ảnh: Hoài Thu
Mặt cỏ sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Australia. Ảnh: Hoài Thu
Lên top