Giá vị chủ tịch nào cũng trách nhiệm với từng đồng thuế của dân

Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng ở xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) bỏ hoang suốt một thời gian dài vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng ở xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) bỏ hoang suốt một thời gian dài vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng ở xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) bỏ hoang suốt một thời gian dài vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Lên top